skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

Transaction banking

Là mảng kinh doanh trọng tâm trong chiến lược phát triển Khối doanh nghiệp và Định chế tài chính, Khối Tài Trợ Thương Mại và Quản lý Dòng Tiền hoạt động với mục tiêu kết nối các giải pháp và sản phẩm giữa các thị trường nhằm đem lại cho doanh nghiệp những trải nghiệm dịch vụ toàn cầu.

 

Tiếng Việt | English

Các Giải pháp Tài trợ thương mại

Mỗi doanh nghiệp đều có những nhu cầu khác nhau và cho dù doanh nghiệp có những nhu cầu gì, từ những hoạt động thanh toán đơn giản nhất cho tới những giao dịch thương mại phức tạp, chúng tôi đều có rất đa dạng các giải pháp và sản phẩm để giúp doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tại ANZ, chúng tôi đem đến các sản phẩm tài trợ thương mại toàn cầu cho phép doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả đi kèm với việc quản lý rủi ro thanh toán và rủi ro thực hiện hợp đồng. Các sản phẩm tài trợ phức hợp còn cho phép doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn, quản lý rủi ro và thanh khoản.

Nhập khẩu

 • Tín Dụng Chứng Từ
 • Nhờ thu chứng từ và nhờ thu Hối phiếu trơn
 • Tài trợ Nhập Khẩu

Bảo lãnh/ Thư Tín Dụng Dự Phòng

 • Phát hành bảo lãnh dự thầu/ bảo lãnh thực hiện hợp đồng/ bảo lãnh thanh toán trước
 • Phát hành Thư Tín Dụng Dự Phòng

Xuất khẩu

 • Thông báo và Chiết Khấu Tín dụng Chứng Từ
 • Xác Nhận Tín dụng Thư Xuất khẩu
 • Chuyển nhượng Tín dụng Thư Xuất khẩu
 • Nhờ thu chứng từ và nhờ thu Hối phiếu trơn
 • Tài trợ Xuất Khẩu

Các Giải pháp Thanh toán và Quản lý dòng tiền

Với mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn ANZ kết hợp với hệ thống chi nhánh toàn quốc của các ngân hàng liên kết tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các sản phẩm với quy mô rộng lớn cho nhu cầu quản lý tiền và thanh khoản của doanh nghiệp. ANZ cam kết thực hiện các cải tiến để đơn giản hóa các qui trình nội bộ, giúp doanh nghiệp tập trung vào mục tiêu kinh doanh của mình.

Ngân hàng ANZ Việt Nam cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, thanh khoản và đầu tư thông qua:

 • Quản lý các khoản tiền nhàn rỗi và tiếp cận các giải pháp đầu tư tiên tiến đối với các đồng tiền quan trọng;
 • Quản lý hiệu quả các qui trình và hệ thống thực hiện cả giao dịch trong nước và quốc tế;
 • Giảm thiểu các chi phí giao dịch;
 • Cung cấp các kiến thức chuyên sâu và tiếp cận trực tiếp tới thị trường tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Úc và New Zealand nhằm hỗ trợ việc tăng trưởng của doanh nghiệp tại các khu vực này.

Ngân hàng ANZ Việt Nam cung cấp một gói sản phẩm toàn diện về quản lý tiền mặt phù hợp với yêu cầu về luồng tiền mặt của doanh nghiệp, bao gồm:

Dịch vụ tài khoản

 • Tài khoản vãng lai
 • Tài khoản Tiền gửi

Quản lý khoản phải thu

 • Nộp tiền mặt tại quầy và thu tiền mặt tại địa điểm chỉ định
 • Chuyển khoản ngân hàng
 • Báo cáo
 • Đối chiếu khoản phải thu

Quản lý khoản phải trả

 • Thanh Toán theo chứng từ
 • Thanh toán điện tử
 • Thanh toán với khối lượng lớn (dịch vụ thanh toán tiền lương, thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán tiền hoa hồng)
 • Thanh toán thuế thông qua cổng Hải Quan điện tử
 • Giải ngân tiền mặt thông qua mạng lưới ngân hàng liên kết

Quản lý tính thanh khoản

 • Hợp nhất tài khoản
 • Tập trung tiền mặt tự động
 • Các giải pháp tối ưu hóa lãi suất

Các Kênh Điện Tử

ANZ Transactive – APEA

 

Cho phép Doanh nghiệp chuyển tiền và thực hiện các giao dịch thương mại trong khu vực, quản lý các chứng từ tài chính thương mại cũng như truy cập và tham chiếu tình trạng chứng từ giao dịch thương mại của mình.

 

ANZ Transactive – Cash Asia

Là cổng giao dịch quản lý tiền mặt tích hợp cung cấp các giải pháp quản trị việc thanh toán, thu hồi nợ và thanh khoản thông qua một điểm truy cập duy nhất kết nối với các họat động và sản phẩm giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Những báo cáo số dư và giao dịch theo thời gian thực, khả năng tăng cường quản lý mức độ truy cập cũng như thiết lập quy trình giao dịch cho phép Doanh nghiệp kiểm soát và nhận biết được lượng tiền mặt, tính thanh khoản đồng thời giảm thiểu rủi ro và tự động hóa các thao tác thủ công.

ANZ SWIFT dành cho Khách hàng doanh nghiệp (SCORE)

Là kênh thanh toán dành riêng cho các khách hàng có đăng ký Mã người sử dụng với tổ chức SWIFT và có một mã SWIFT để kết nối trực tiếp với các tổ chức tài chính. Sử dụng hệ thống này, khách hàng doanh nghiệp có thể tiến hành thực hiện các lệnh thanh toán từ tài khoản tại ANZ thông qua hệ thống kế toán của khách hàng (ERP), đồng thời có thể truy soát thông tin giao dịch, sao kê tài khoản trực tiếp từ ERP. ANZ SCORE cho phép doanh nghiệp thực hiện mô hình quản lý tập trung hiệu quả cho các hoạt động thanh toán, báo cáo hàng ngày, tự động hóa các quy trình thanh toán nội bộ, giảm thiểu chi phí vận hành.

ANZ H2H (còn gọi là ANZ Fileactive)

Là giải pháp kết nối quy mô toàn cầu giữa ngân hàng và khách hàng. Với tính năng kết nối máy chủ với máy chủ, ANZ Fileactive đem lại sự linh hoạt và nhanh chóng trong việc kết nối với hệ thống kế toán của khách hàng (ERP) nhằm giản lược và hợp lý hóa chu trình hoạt động kinh doanh của khách hàng. ANZ Fileactive có thể được thiết kế theo nhu cầu để đáp ứng tốt nhất hệ thống kế toán (ERP) mà khách hàng đang sử dụng và các nhu cầu đặc biệt khác của khách hàng.

Top