skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

Loans

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại thị trường Việt Nam, cùng với đội ngũ nhân sự cao cấp, mạng lưới hoạt động trong khu vực và những kiến thức ngành, sản phẩm chuyên sâu, ANZ Việt Nam cung cấp các sản phẩm tín dụng đa dạng và chuyên biệt cho khách hàng. Ngoài ra, với những am hiểu sâu sắc và cập nhật về thị trường và quy định pháp lý, chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng để mang lại những giá trị, lợi ích cho hoạt động của khách hàng.

 

Tiếng Việt | English

Tài trợ tín dụng ngắn hạn

Thấu chi

ANZ cung cấp hình thức cho vay linh hoạt và hiệu quả kỳ hạn dưới 1 năm. Doanh nghiệp có thể thấu chi tối đa hạn mức tín dụng được phê duyệt và có thể gửi trả tiền vào tài khoản để giảm số dư nợ. Lãi suất được tính toán hàng ngày trên số tiền giải ngân thực tế và được ghi nợ vào cuối mỗi tháng.

Lợi ích

 • Linh hoạt rút vốn vay phù hợp với nhu cầu biến động dòng tiền;
 • Hoàn trả đơn giản bằng cách ghi có vào tài khoản đang giao dịch;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong các trường hợp bị lệch dòng tiền về và tiền thanh toán đi trong ngắn hạn chủ yếu liên quan đến vốn lưu động.

Tài trợ vốn ngắn hạn

ANZ hỗ trợ dòng tiền của khách hàng thông qua việc cung cấp cho Khách hàng một khoản vay ngắn hạn với thời hạn từ 1 đến 12 tháng. Doanh nghiệp chỉ cần trả lãi cho phần tiền mà doanh nghiệp thực sự sử dụng. Hình thức cho vay này thông thường được sử dụng cho những nhu cầu vốn lưu động cố định.

Lợi ích

 • Linh hoạt và dễ dàng rút vốn vay phù hợp với nhu cầu và kế hoạch dòng tiền;
 • Lãi suất cố định trong thời hạn của mỗi lần rút vốn.

Tài trợ vốn trung dài hạn

Dịch vụ cho vay kỳ hạn (từ 1 đến 5 năm) của ANZ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp và chủ yếu để tài trợ doanh nghiệp chi phí đầu tư tài sản cố định, tài sản thế chấp có thể là tài sản hình thành từ vốn vay. Nguồn tiền trả nợ chính dựa trên tất cả các dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của bên vay.

Lợi ích

 • Không có giới hạn về số tiền cho vay. Tất cả các yêu cầu đều được xem xét dựa trên tính khả thi của từng đề nghị;
 • Thời hạn linh hoạt phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;
 • Quản lý và sử dụng vốn ổn định phù hợp nhu cầu dòng tiền nhờ các khoản vay với kỳ hạn hoàn trả dài hơn.

Tài trợ tín dụng hợp vốn

ANZ có thể đóng vai trò là Ngân hàng thu xếp, Ngân hàng đại lý hoặc Ngân hàng đồng tài trợ, cho một khoản vay có sự hợp tác của ngân hàng cung cấp vốn thường là vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp . Một khoản vay hợp vốn thường sẽ có giá trị lớn hơn nhiều lần so với vay song phương và cơ cấu khoản vay phức tạp.

Lợi ích

 • Ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp huy động một khoản vay có giá trị lớn hơn nhiều lần hình thức tài trợ song phương tại một thời điểm;
 • Doanh nghiệp chỉ cần liên hệ với ngân hàng đại lý thay vì liên hệ với tất cả các ngân hàng đồng tài trợ khác;
 • Mở rộng quan hệ với các ngân hàng mới;
 • Hiệu quả về chi phí và quản trị khoản vay đơn giản.

Tài trợ xuất khẩu cơ cấu (SEF)

Tài trợ xuất khẩu cơ cấu (SEF) cung cấp các giải pháp tài chính về vốn trung dài hạn để mua sắm các thiết bị lớn cho các khách hàng trên khắp thế giới của ANZ với sự ủng hộ của Chính phủ các nước thuộc khối OECD cũng như các nước không thuộc OECD thông qua các tổ chức Tín dụng xuất khẩu (Export Credit Agencies – ECA).

ANZ cung cấp các giải pháp tín dụng xuất khẩu cho người mua và người bán các thiết bị và dịch vụ vốn.

Lợi ích

 • Tài trợ chuyên biệt cho người mua hàng hóa và dịch vụ từ các nước thuộc khối OECD hay không thuộc khối OECD cho tất cả các rủi ro còn lại trong Tín Dụng cho người mua (tức là từ 0-10% không được chi trả bởi tổ chức Tín dụng xuất khẩu – ECA).

Tài trợ dự án

ANZ có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và thu xếp khoản vay theo nguyên tắc không truy đòi cũng như các khoản vay cơ cấu trong rất nhiều các lĩnh vực và các ngành khác nhau ở khắp nơi tại Châu Á.

Lợi ích

 • Giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn dựa trên khả năng tự thân của dự án;
 • Nhiều sản phẩm dịch vụ của ANZ bao gồm các dịch vụ về vốn, cho vay hợp vốn, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo hiểm rủi ro lãi suất và tỷ giá, các sản phẩm phái sinh và các dịch vụ tín dụng xuất khẩu.
Top