skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

Tài trợ thương mại

Thanh toán và quản lý dòng tiền

Các điều khoản và điều kiện

Biểu phí

Giờ giao dịch thanh toán

Lãi suất và quy trình nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn

Lãi Suất Cho Vay Bình Quân Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp

 

Truy nhập và trao đổi thông tin an toàn – Sử dụng công cụ Secure Information Exchange

Bạn sẽ cần tải xuống tệp và mở trong Adobe Reader để xem tệp PDF. Bạn có thể tải xuống Adobe Reader miễn phí.

Theo Quy Định
a. Đạo luật Dodd-Frank (PDF)

Theo Dịch Vụ Ngân Hàng
a. Dịch Vụ Ngoại Hối Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp (PDF)

Theo Quốc Gia
a. Hoa Kỳ (PDF) 
b. Việt Nam

   

Top