skip to log on skip to main content
VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ANZ Transactive - APEA

Với anz transactive, việc giao dịch của bạn tại châu á, thái bình dương, châu âu và châu mỹ đơn giản và gắn kết hơn bao giờ hết.

Tiếng Việt | English

Để truy cập vào hệ thống ANZ Transactive nâng cấp mới, người dùng đơn giản nhấn vào một trong hai lựa chọn phù hợp sau:

Đăng nhập bằng ID/Mật khẩu

Đăng nhập bằng thẻ xác thực VASCO

 

Tin tức sản phẩm và công cụ hỗ trợ

Để biết thêm chi tiết về các thay đổi và nâng cấp của hệ thống, xin vui lòng truy cập vào tham khảo nhanh tại trang Trung tâm tài nguyên của chúng tôi.

Trung Tâm Tài nguyên cho ANZ Transactive

Giới thiệu trực tuyến về ANZ Transactive

Hỗ trợ

Xin vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng chuyên trách các yêu cầu và thắc mắc về hệ thống ngân hàng trực tuyến ANZ Transactive:

Sử dụng tiếng Anh, xin vui lòng gọi:

Miễn phí từ Việt Nam: +120 65239 / +120 65248
Miễn phí từ các nước khác: +65 6637 7672

Thời gian: 24 giờ các ngày trong tuần, Thứ Hai – Thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

Sử dụng tiếng Việt, xin vui lòng gọi:

Đường dây miễn phí: 1800 58 58 38
Đối với cuộc gọi từ nước ngoài: +84 28 39113332/3

Thời gian: 8:00 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

Hoặc email cho chúng tôi tại:

Sử dụng tiếng Anh: ebankingservicevn@anz.com
Sử dụng tiếng Việt: vnclientservice@anz.com

Top