ANZ Signature Priority Banking – Liên hệ

Vietnam Signature Priority Banking online form | ANZ

Vui lòng để lại thông tin liên hệ và Giám đốc Quan hệ Khách Hàng của Ngân hàng sẽ liên hệ lại với Quý khách.

Điều kiện trở thành khách hàng ANZ Signature Priority Banking tại Việt Nam là đảm bảo Tổng Giá Trị Tài Sản Duy Trì tại ANZ là 1 tỷ đồng hoặc giá trị ngoại tệ tương đương trong tài khoản tiền gửi và danh mục đầu tư tại ANZ.

* Thông tin bắt buộc

*
*
Vui lòng điền họ tên đầy đủ của Quý khách
*
Vui lòng điền số điện thoại mà chúng tôi có thể liên hệ với Quý kháchthuận tiện nhất.
*
*
Để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, vui lòng KHÔNG tiết lộ các thông tin bí mật về tài khoản thông qua email. Những thông tin thông qua email không được mã hóa sẽ không được đảm bảo an toàn.
Vui lòng nêu chi tiết yêu cầu của Quý khách