Với mục tiêu đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, ANZ Việt Nam đã đạt được một số giải thưởng sau:

2016

Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam và Giải pháp Tài Trợ Thương mại tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam (Chuỗi giải thưởng Triple A của tạp chí The Asset về lĩnh vực Quản lý Nguồn vốn, Tài trợ Thương mại và Quản lý Rủi ro năm 2016.)

Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam (Giải thưởng Nhà cung cấp dịch vụ Tài trợ Thương mại tốt nhất Thế giới năm 2016 của tạp chí Global Finance)

Ngân hàng Nước ngoài Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam (Giải thưởng Financial Award 2016 của tạp chí International Finance).

2015

Ngân hàng nước ngoài Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam đứng đầu ở các  hạng mục: Dịch vu ngoại hối tổng hợp, Các sản phẩm và dịch vụ ngoại hối, Sản phẩm hợp đồng quyền chọn ngoại hối, Nghiên cứu và phân thích thị trường ngoại hối (Khảo sát ngoại hối dành cho doanh nghiệp của Asiamoney năm 2015).

Ngân hàng Tài trợ Thương mại và Ngân hàng Quản lý Rủi ro tốt nhất Việt Nam (Chuỗi giải thưởng Triple A của tạp chí The Asset về lĩnh vực Quản lý Nguồn vốn, Tài trợ Thương mại và Quản lý Rủi ro năm 2015.)

Ngân hàng Tài trợ thương mại số 1 tại Việt Nam (Greenwich Associates 2015 – Theo khảo sát dịch vụ tài trợ thương mại của các doanh nghiệp lớn tại Châu Á)

Ngân hàng Nước ngoài Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam (Giải thưởng Financial Award 2015 của tạp chí International Finance).

Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên tốt nhất Việt Nam (Giải thưởng của Tạp chí Global Banking and Finance Review 2015)

2014

Ngân hàng nước ngoài Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam ở các hạng mục: Sản phẩm và Dịch vụ ngoại hối, Lĩnh vực Nghiên cứu và Phân tích thị trường Ngoại hối (Khảo sát ngoại hối dành cho doanh nghiệp của Asiamoney năm 2014).

Ngân hàng Thương mại Quốc tế Tốt nhất Việt Nam (Giải thưởng Awards for Excellence tại châu Á- Thái Bình Dương của tạp chí The Trade Finance 2014).

Ngân hàng Tài trợ Thương mại số 1 tại Việt Nam (Greenwich Associates 2014 - Theo khảo sát dịch vụ tài trợ thương mại của các doanh nghiệp lớn tại châu Á).

Ngân hàng Nước ngoài Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam và Ngân hàng Nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2014 (Giải thưởng Financial Award 2014 của tạp chí International Finance).

2013

Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam ở các hạng mục: Sản phẩm và Dịch vụ ngoại hối, Lĩnh vực Nghiên cứu và Phân tích thị trường Ngoại hối (Khảo sát ngoại hối dành cho doanh nghiệp của Asiamoney năm 2013).

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Giải thưởng dành cho các Dịch vụ tài chính bán lẻ quốc tế xuất sắc của tap chí The Asian Banker năm 2013) - ANZ cũng giành được danh hiệu này năm 2008 và 2009.

Ngân hàng dẫn đầu về Tỉ lệ Kích hoạt Thẻ tín dụng (Chuỗi giải thưởng The Visa Vietnam Bank Awards năm 2013).

2012

"Vị trí số một trên thị trường thu nhập cố định Việt Nam": Tín dụng tốt nhất, Dịch vụ tín dụng tốt nhất, Nghiên cứu và phân tích thị trường tốt nhất, kinh doanh tín dụng tốt nhất, tín dụng phái sinh tốt nhất, lãi suất tốt nhất, nghiên cứu lãi suất tốt nhất, sản phẩm lãi suất tốt nhất, lãi suất phái sinh tốt nhất trong khảo sát của Asiamoney năm 2012

"Ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam" ở 3 hạng mục: Dịch vụ và sản phẩm ngoại hối, dịch vụ ngoại hối tổng hợp, lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường theo kết quả khảo sát dành cho doanh nghiệp năm 2012 do tạp chí Asiamoney tổ chức.

"Ngân hàng Thương mại Quốc tế tốt nhất tại Việt Nam" do tạp chí The Trade Finance trao tặng

2011

"Ngân hàng Thương mại Quốc tế tốt nhất tại Việt Nam" do tạp chí The Trade Finance trao tặng

2010

Giải "Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất khu vực Châu Á năm 2010" do The Asian Banker trao tặng

"Giao dịch Tốt nhất của Năm tại Việt Nam" do The Asset Triple A Country Award trao tặng

Giải "Dịch vụ thương mại hàng đầu năm 2009 & 2010" do Bộ Công Thương trao tặng

"Ngân hàng định hướng khách hàng tốt nhất" của Thời báo Kinh tế Việt Nam trong 9 năm liên tiếp kể từ 2002 đến 2010.

2009

"Tổ chức phát hành trái phiếu VND của năm" do Euroweek Asia trao tặng

"Saigon Times Top 40- Giá trị xanh" cho hoạt động tích cực hoạt động bảo vệ môi trường

"Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Viêt Nam" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng năm 2008 & 2009

2007

"Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất năm 2007" do tạp chí Sài Gòn Tiếp Thị bầu chọn.