Tiết kiệm giấy vì một môi trường xanh.

Báo có - Báo nợ bằng thư điện tử là email thông báo những thay đổi trên giao dịch ghi có/ ghi nợ không phải tiền mặt đến/ từ tài khoản của Quý khách.

Dịch vụ này là một trong những nỗ lực để cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhanh chóng hơn và cũng góp phần bảo vệ môi trường bằng việc giảm số lượng giấy in không cần thiết.

Đặc tính và tiện ích:

Đăng ký dịch vụ:

Thông báo:

Với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ Quý khách, ngân hàng ANZ Việt Nam trân trọng thông báo miễn phí cung cấp dịch vụ gửi Báo có - Báo nợ bằng hệ thống thư điện tử thay vì gửi bằng đường bưu điện như trước đây kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2013. Đồng thời, Ngân hàng ANZ cũng sẽ dừng gửi Báo có - Báo nợ bằng đường bưu điện kể từ ngày kể trên.

Nếu Quý khách có nhu cầu nhận Báo có - Báo nợ tại Ngân hàng, mức phí áp dụng là 20.000 đồng hoặc 1 USD/ trang.