Tôi có cần phần mềm hoặc thiết bị phần cứng nào để sử dụng ANZ Internet Banking không?

Để có những trải nghiệm tốt nhất với ANZ Internet Banking, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng những trình duyệt và hệ điều hành sau:

Windows

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

ANZ Internet Banking có thể không hoạt động hoặc hoạt động không tốt khi sử dụng khác các kết hợp với mô tả trên.

Để biết thêm thông tin về cách thức bảo vệ thông tin ngân hàng của bạn, vui lòng ghé thăm trang Bảo vệ Giao dịch Ngân hàng của Bạn.

Tôi có thể mở một tài khoản ANZ mới hoặc đóng một tài khoản ANZ thông qua ANZ Internet Banking không?

Không.

Vì lý do an ninh, bạn không thể mở hoặc đóng tài khoản tại ANZ thông qua ANZ Internet Banking, nhưng bạn có thể mở một tài khoản ANZ mới hoặc đóng một tài khoản ANZ hiện tại tại chi nhánh ngân hàng ANZ  gần  bạn.Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc để biết địa điểm của chi nhánh ANZ gần nhất.

Làm thế nào để tôi liên kết hoặc bỏ liên kết một (hoặc nhiều) tài khoản ANZ của tôi vào Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến?

Quý khách có thể yêu cầu tại bất cứ chi nhánh ANZ gần nhất.

 

Tôi có thể xem tài khoản Tiền gửi Có kỳ hạn tại ANZ của tôi bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

Nếu trong đơn Đăng ký Dịch vụ ANZ Internet Banking, bạn chỉ định những tài khoản này kết nối với ANZ Internet Banking, thì bạn sẽ có thể xem được số dư hiện tại của những tài khoản này bằng dịch vụ ANZ Internet Banking.

Tôi có thể xem tài khoản Vay tại ANZ của tôi bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

Nếu trong đơn Đăng ký Dịch vụ ANZ Internet Banking, bạn chỉ định những tài khoản này kết nối với ANZ Internet Banking, thì bạn sẽ có thể xem được số dư hiện tại của những tài khoản này bằng dịch vụ ANZ Internet Banking. Bạn cũng có thể chuyển tiền đến tài khoản vay tại ANZ của mình, và xem được 20 giao dịch mới nhất trên tài khoản đó.

Tôi có thể thanh toán hóa đơn bằng cách sử dụng ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể thanh toán hóa đơn cho bất kỳ nhà cung cấp nào đã đăng ký với ANZ. Bạn có thể thực hiện thanh toán ngay hoặc thanh toán trong tương lai (nhưng không phải là thanh toán định kỳ) thông qua ANZ Internet Banking.