Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking thường xuyên cập nhật thông tin về kinh tế và xu hướng thị trường để giúp Quý khách đưa ra các quyết định đúng đắn.

Triển vọng Thị trường 2014

Những nhận định chính rút ra từ báo cáo:

Dự đoán năm 2014 là năm bản lề của thị trường kinh tế tài chính toàn cầu. Mức tăng trưởng kinh tế sẽ được cải thiện do nền kinh tế dần đi vào đúng quỹ đạo. Tuy nhiên do chính phủ Mỹ hiện đang trong quá trình chuẩn mực hóa các chính sách nên năm 2014 sẽ là cơ hội tốt để cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Với hoàn cảnh hiện tại, những mặt hàng cơ bản sẽ trở nên chiếm ưu thế của cơ chế thị trường.

Bản tin thị trường hàng tháng

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.