Dịch vụ SMS Banking

ANZ SMS Banking là lựa chọn thông minh để kết nối với ngân hàng và tài khoản Thẻ tín dụng bất cứ khi nào bạn muốn.

Để biết thêm các dịch vụ SMS banking đang áp dụng cho từng sản phẩm, vui lòng chọn mục sản phẩm tương ứng bên dưới

 

1/ Tài khoản

Thông tin

Để biết thông tin số dư tài khoản (tại thời điểm cuối ngày hôm trước)

Cú pháp nhắn tin

Soạn SODU <4 số cuối tài khoản giao dịch> gửi 8069

Ví dụ

Soạn SODU 0093 gửi 8069

2/ Thẻ ghi nợ:

Thông báo giao dịch qua tin nhắn *

Thông tin

Nhận thông báo qua tin nhắn với các chi tiết: số tiền, tên điểm giao dịch, ngày tháng và thời gian

Cú pháp nhắn tin

Tin nhắn mặc định sẽ được gửi cho chủ thẻ chính

Lưu ý: nếu bạn muốn ngưng sử dụng dịch vụ vui lòng gọi 1900 1276 nhánh 2

Ví dụ

The Debit *9999 ANZ thuc hien giao dich: 100000VND vao ngay 01/01 12:00 tai  ABCD. Chi tiet, LH 19001276 nhanh 2

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ hàng tháng là 8.000 đồng Việt Nam

Chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm:

Để biết chương trình khuyến mãi hiện tại cho các sản phẩm của ANZ

Chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm
Thông tin Cú pháp nhắn tin
Cách lấy cú pháp nhắn tin cho từng sản phẩm*    Soạn UD gửi 8069
Chương trình khuyến mãi cho thẻ tín dụng*    Soạn UD TD gửi 8069
Chương trình khuyến mãi cho vay tiêu dùng*    Soạn UD VTD gửi 8069
Chương trình khuyến mãi cho thẻ ghi nợ*    Soạn UD TK gửi 8069
Chương trình khuyến mãi cho khách hàng ưu tiên*    Soạn UD SPB gửi 8069
Chương trình khuyến mãi cho vay mua nhà*    Soạn UD VMN gửi 8069

 

*Phí gửi tin nhắn từ nhà mạng:      
1.000 đồng/ tin (áp dụng đối với: Vinaphone, Viettel)
500 đồng/ tin (áp dụng đối với: Mobifone, Vietnamobile, Gtel)

  Thông tin Cú pháp nhắn tin Phí dịch vụ
Số dư thẻ tín dụng Để biết số dư thẻ tín dụng hàng ngày Soạn DUNO <4 số cuối thẻ tín dụng> gửi 8069
Vd: Soạn DUNO 9000 gửi 8069
1.000 đồng/ tin (Vinaphone, Viettel)
500 đồng/ tin (Mobifone, Vietnamobile, Gtel)
Dư nợ thẻ tín dụng Để biết dư nợ, khoản thanh toán tối thiểu, hạn thanh toán và tổng các khoản thanh toán từ ngày sao kê gần nhất của thẻ Tín dụng Soạn DENHAN <4 số cuối của thẻ> gửi 8069
Vd: Soạn DENHAN 1234 gửi 8069
1.000 đồng/ tin (Vinaphone, Viettel)
500 đồng/ tin (Mobifone, Vietnamobile, Gtel)
Kích hoạt thẻ tín dụng Để kích hoạt thẻ chính hoặc thẻ phụ* (trừ trường hợp thay đổi hạng thẻ) Soạn KHT <hạn mức thẻ tín dụng> gửi 8069
Vd: Soạn KHT 0093 gửi 8069
1.000 đồng/ tin (Vinaphone, Viettel)
500 đồng/ tin (Mobifone, Vietnamobile, Gtel)
Thông báo giao dịch qua tin nhắn Để nhận thông báo qua tin nhắn với các chi tiết: số tiền, tên điểm giao dịch, ngày tháng và thời gian Tin nhắn mặc định sẽ được gửi cho chủ thẻ chính
Lưu ý: nếu Quý khách muốn ngưng sử dụng dịch vụ vui lòng gọi 1900 1276 nhánh 2
Phí dịch vụ thu hàng quý là 24.000đồng
Thông báo sao kê tài khoản hàng tháng Để biết số tiền thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán, tổng dư nợ Tin nhắn mặc định sẽ được gửi cho chủ thẻ chính (trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày sao kê) Miễn phí

* Để kích hoạt thẻ phụ, số điện thoại nhắn tin phải là số điện thoại đã đăng ký của chủ thẻ chính

Thông tin

Để biết dư nợ, khoản thanh toán và hạn thanh toán hàng tháng của khoản vay tiêu dùng

Cú pháp nhắn tin*

Soạn ANZVTD gửi 8069


*Phí gửi tin nhắn từ nhà mạng:      
1.000 đồng/ tin (áp dụng đối với: Vinaphone, Viettel)
500 đồng/ tin (áp dụng đối với: Mobifone, Vietnamobile, Gtel)