Thông báo quan trọng dành cho khách hàng sử dụng Dịch vụ Internet Banking

Gần đây, khách hàng đã nhận được một thư điện tử giả mạo chỉ dẫn khách hàng tới một trang web ngân hàng giả.

Thư điện tử đó yêu cầu khách hàng của ANZ xác nhận các chi tiết tài khoản của họ. Khi nhấp chuột vào đường dẫn trong thư điện tử đó, một trang web đăng nhập ANZ Internet Banking giả xuất hiện và thông tin tài khoản có thể bị đánh cắp nếu bạn nhập các chi tiết vào đó.

Trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng không nên nhấp chuột vào đường dẫn đó, không trả lời thư điện tử đó hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào được yêu cầu.

Bạn hãy luôn luôn đăng nhập vào dịch vụ ANZ Internet Banking bằng cách gõ www.anz.com/vietnam vào thanh địa chỉ, thay vì đi theo đường dẫn tới trang web của ANZ. Không được làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác từ bất kỳ thư điện tử nào gửi đến cho bạn.

Những khách hàng nào đã nhận được thư điện tử đó và nghi ngại có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Internet Banking ngân hàng ANZ theo 1900 1276, +84 28 38815977 Nhánh 3.

Đọc tài liệu Bảo vệ thông tin bảo mật qua mạng Internet.

Ví dụ về thư điện tử giả mạo:

Ví dụ về thư điện tử giả mạo