Với ANZ Transactive, việc giao dịch của bạn tại Châu Á, Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu Mỹ đơn giản và gắn kết hơn bao giờ hết.

Chào mừng bạn

Thiết bị bảo mật

Để truy cập vào hệ thống ANZ Transactive nâng cấp mới, người dùng đơn giản nhấn vào một trong hai lựa chọn phù hợp sau:

Tin tức sản phẩm và công cụ hỗ trợ

Để biết thêm chi tiết về các thay đổi và nâng cấp của hệ thống, xin vui lòng truy cập vào Tham Khảo Nhanh tại trang Trung tâm tài nguyên của chúng tôi.

PilotBG Shapes

Bản tin và cảnh báo an ninh

Khả năng tương thích Windows® XP

Từ ngày mùng 6 tháng 12 năm 2015, người dùng sẽ không thể đăng nhập vào ANZ Transactive qua máy tính sử dụngWindows® XP do hệ điều hành không còn được hỗ trợ bởi Microsoft. Xin hãy tham khảo Hướng dẫn Yêu cầu Tối thiểu của Hệ thống, trên Trung tâm Tài nguyên và liên hệ với Quản trị viên Hệ thống của công ty để được hỗ trợ.

Hỗ trợ

Xin vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng chuyên trách các yêu cầu và thắc mắc về hệ thống ngân hàng trực tuyến ANZ Transactive bằng tiếng Anh.

Điện thoại:
120 65239 (Miễn phí từ Việt Nam, sử dụng tiếng Anh)
+65 6637 7672 (Miễn phí từ các nước khác, sử dụng tiếng Anh)

Thời gian: 6 giờ sáng – 7 giờ 30 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu kể cả các ngày lễ

Sử dụng tiếng Việt, xin vui lòng gọi:

Đường dây miễn phí:
1800 1777*

Điện thoại: +84 8 39113333 Số máy lẻ 3

Thời gian: 8:00 giờ sáng – 5:30 giờ chiều, Thứ hai – Thứ sáu, (trừ các ngày lễ)

*Vui lòng nhấn phím + nếu trên điện thoại hoặc mã truy nhập quốc gia có tiền tố, đường dây miễn phí vẫn áp dụng.