ANZ là một định chế tài chính tham gia chính thức trên thị trường tài chính thế giới, cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp trong thị trường ngoại hối. Chúng tôi luôn được công nhận về khả năng cung cấp các giải pháp sản phẩm ngoại hối toàn diện.

Tại Việt Nam, chúng tôi là một trong những ngân hàng nước ngoài hoạt động mạnh nhất trong lĩnh vực này, bởi chúng tôi đã hoạt động trên thị trường này trên 15 năm và đã cung cấp sản phẩm cho nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp trong nước, các công ty đa quốc gia, nhà đầu tư là các tổ chức tài chính và các khách hàng cá nhân. Với đội ngũ nhân viên có kỹ năng, bao gồm các giao dịch viên và các đại lý kinh doanh, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các giải pháp hối đoái để giúp bạn tránh khỏi những rủi ro trong hoạt động hối đoái, bao gồm:

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Thị trường ngoại hối của ANZ