Sản phẩm Thị Trường Công Cụ Nợ của ANZ cung cấp cho doanh nghiệp và tổ chức tài chính các giải pháp tài chính đa dạng. Đội ngũ chuyên viên thị trường vốn vay (DCM) của ngân hàng chúng tôi làm việc với các Giám đốc khách hàng của ANZ nhằm xác định và đưa ra những giải pháp thích hợp nhất cho từng khách hàng. Với năng lực của đội ngũ DCM và phương thức làm việc đề cao nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã đưa một số giao dịch trái phiếu vào thị trường cho những đơn vị phát hành Việt Nam như Tổng Công ty Điện lực Việt nam (EVN), Vinashin và Tập đoàn Vincom….

Với hoạt động tại nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới, chúng tôi đã thiệt lập một mạng lưới vững mạnh các nhà đầu tư tổ chức với quy mô cả trong nước và quốc tế. Điều này cho phép chúng tôi tăng cường khả năng phân phối cũng như nâng cao khả năng thanh toán cho các công cụ nợ của bạn.

ANZ cũng là một trong những đơn vị năng động nhất trên thị trường trái phiếu trong nước. Chúng tôi là thành viên trực tiếp tham gia phát hành lần đầu Trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Thị trường công cụ nợ của ANZ