ANZ chuyên về phát triển các giải pháp hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng trong hơn 10 năm nay. Chúng tôi hiểu rằng các điều kiện và hố sơ quản trị rủi ro khác nhau đáng kể giữa các công ty, vì vậy chúng tôi sử dụng kiến thức chuyên sâu của mình về các chuỗi giá trị của ngành và những sản phẩm tuỳ biến để đưa ra một giải pháp thích hợp với bạn.

Với kiến thức về ngành đã được ghi nhận, các chuyên gia về giao dịch hàng hoá tận tuỵ của chúng tôi luôn có mặt tại các khu vực Melbourne, Sydney, Wellington, Singapore, Thượng Hải, London và New York để liên tục cung cấp dịch vụ 24/24h. Chúng tôi đưa ra lời khuyên và những khuyến cáo có tính chuyên môn đối với tất cả các giải pháp về quản trị rủi ro và tự bảo hiểm hàng hoá.

ANZ cung cấp cho khách hàng những giải pháp quản lý rủi ro giao dịch hàng hoá với số lượng ngày càng phong phú đối với các mặt hàng sau:

Khi giao dịch với ANZ, doanh nghiệp sẽ hưởng :

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Nghiệp vụ hàng hóa của ANZ.