Bộ phận Dự án và tài trợ cơ cấu của ANZ luôn dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thu xếp và tư vấn tài chính dự án với rất nhiều các giao dịch lớn ở Úc và trên khắp thế giới.

Bộ phận này chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thu xếp khoản vay theo nguyên tắc không truy đòi cũng như các khoản vay cơ cấu trong rất nhiều các lĩnh vực và các ngành khác nhau ở khắp nơi tại Châu Á.

Các sản phẩm và dịch vụ tài trợ và cơ cấu dự án bao gồm:

Nếu doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi. Nếu doanh nghiệp muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp để tới gặp mặt và trao đổi với doanh nghiệp.