Cho vay hợp vốn

Cho vay hợp vốn

Giống như các khoản tín dụng thông thường khác

Tài trợ xuất khẩu cơ cấu

Tài trợ xuất khẩu cơ cấu

Cung cấp các giải pháp tài chính về vốn trung hạn và dài hạn.

Dự án và tài trợ cơ cấu

Dự án và tài trợ cơ cấu

Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thu xếp và tư vấn tài chính dự án.

Tìm giải pháp hợp lý tài trợ cho các chi phí xây dựng cơ bản

ANZ là ngân hàng quốc tế dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và tài trợ cơ cấu, ANZ đã dành được hơn 30 giải thưởng “Dự án xuất sắc nhất trong năm” từ năm 2001. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm triển khai dự án tại Việt nam. Các chuyên gia am hiểu môi trường kinh doanh và các chuyên gia trong các ngành công nghiệp đến từ Châu Á của chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp vay nợ trên cơ sở mối quan hệ giữa hai bên phù hợp hoàn toàn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Những lợi ích mà sản phẩm cho vay doanh nghiệp và cho vay cơ cấu của chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp là

Nếu doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, xin hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi. Nếu doanh nghiệp muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp để tới gặp mặt và trao đổi với doanh nghiệp.