Thanh toán là yếu tố quan trọng nhất trong bất cứ hợp đồng xuất nhập khẩu nào. Điều khoản giao hàng hóa trước khi được thanh toán có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn vốn lưu động hay luồng tiền của doanh nghiệp.

Một khoản tín dụng tài trợ thương mại của ANZ cho doanh nghiệp một giải pháp bằng cách giúp đỡ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu quản lý những hợp đồng ngoại hối trong ngắn hạn một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh mức lãi suất cạnh tranh, ANZ có thể tư vấn cho doanh nghiệp về các phương thức tiết kiệm chi phí để có kinh phí cho những hoạt động trước và sau khi giao hàng của doanh nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp về tất cả các khía cạnh cần thiết trong hoạt động xuất nhập khẩu, như là quản lý rủi ro, các phương thức thanh toán và chứng từ.

Đặc điểm:       

Tăng cường luồng tiền: tín dụng trước hoặc sau khi giao hàng giúp doanh nghiệp cải thiện luồng tiền bằng cách tài trợ kinh phí để mua hay sản xuất hàng hóa trong thời gian đợi người mua thanh toán. Tài trợ thương mại trong khoảng thời gian hàng nhập khẩu được thanh toán và thời gian bán được hàng hóa. Giúp doanh nghiệp bảo đảm được những điều khoản thương mại có lợi.

Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm ra giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

Các điều kiện và điều khoản sẽ được cung cấp nếu bạn yêu cầu. Phí và lệ phí hợp lý.