Những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, khai thác tài nguyên thiên nhiên, xây dựng, tư vấn và quản lý dự án; hay các doanh nghiệp đầu tư lớn vào các doanh nghiệp ở nước ngoài cần tới những giải pháp thương mại tương đối phức tạp. ANZ nhận thấy rằng nhu cầu của từng doanh nghiệp là riêng biệt và sẵn sàng cung cấp những giải pháp tài chính được thiết kế để hỗ trợ và tối đa hóa cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

ANZ có những chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại và hàng hóa cũng như tài trợ thương mại cơ cấu và chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp thiết kế một gói tài trợ thương mại phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp những gói tài trợ thương mại cơ cấu trọn gói nhờ hiểu biết của chúng tôi về thị trường trong nước kết hợp với kinh nghiệm và mạng lưới hoạt động toàn cầu của mình. Cam kết của ANZ về sự hiểu biết sâu sắc nhu cầu của doanh nghiệp giúp chúng tôi mang lại những giải pháp Tài trợ thương mại cơ cấu toàn diện cho doanh nghiệp.

Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm ra giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.