Các giải pháp và sản phẩm

Các giải pháp và sản phẩm

Hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp và kinh nghiệm của ANZ

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Doanh nghiệp cần trả một khoản bảo lãnh dự thầu cho một dự án lớn?

Quản lý rủi ro thương mại

Quản lý rủi ro thương mại

Hãy để ANZ giúp doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro trong thương mại.

Tài trợ xuất nhập khẩu

Tài trợ xuất nhập khẩu

Những yêu cầu, cho dù doanh nghiệp nhập khẩu hay xuất khẩu

Tín dụng tài trợ thương mại

Tín dụng tài trợ thương mại

ANZ có thế hỗ trợ doanh nghiệp trong các giao dịch quốc tế.

Tài trợ thương mại cơ cấu

Tài trợ thương mại cơ cấu

Doanh nghiệp cần một giải pháp tài chính trong kinh doanh quốc tế.

Một dịch vụ chuyên nghiệp tài trợ cho hoạt động thương mại của bạn

Hoạt động tài trợ thương mại và hàng hóa là một hoạt động kinh doanh quan trọng của ANZ trong suốt 160 năm qua và ANZ được các chuyên gia và khách hàng đánh giá là ngân hàng hàng đầu về tài trợ thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết về các giải thưởng chúng tôi đã đạt được, xin vui lòng xem tại đây (PDF 51KB).

Các giải pháp và sản phẩmtài trợ thương mại và hàng hóa của chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết các yêu cầu tài trợ thương mại của doanh nghiệp, đồng thời gia tăng lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp là nhà nhập khẩu hay xuất khẩu, bạn có thể tìm hiểu xem sản phẩm nào sẽ giúp bạnquản lý rủi ro thương mại. Hoặc nếu doanh nghiệp đang trên đà phát triển, hãy khám phá những sản phẩm của chúng tôi giúp doanh nghiệp quản lý luồng tiền trong thương mại.

Với hơn 29 đại diện của chúng tôi trên toàn cầu, doanh nghiệp sẽ được tiếp cận một cách rộng rãi tới thị trường toàn cầu, đồng thời tận dụng được sự hiện diện tại chỗ của ANZ để giải quyết được bất cứ tranh chấp thương mại nào có thể xảy ra.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 (đường dây miễn phí: 1800 58 58 38), chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.