Tài khoản Vãng lai

Tài khoản Vãng lai

Tài khoản cho lãi suất cao và nhiều phương thức thanh toán linh hoạt.

Tài khoản Tiền gửi

Tài khoản Tiền gửi

ANZ cung cấp các sản phẩm tiền gửi kỳ hạn bằng tiền Đồng, Đô la Mỹ và Đô la Úc.

Quản lý Các khoản phải thu

Quản lý Các khoản phải thu

Một mạng lưới rộng lớn các ngân hàng liên minh để thực thi các giải pháp.

Quản lý Các khoản phải trả

Quản lý Các khoản phải trả

ANZ có thể tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp quản lý các khoản phải trả.

Quản lý tính Thanh khoản

Quản lý tính Thanh khoản

ANZ có thể tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp quản lý tính thanh khoản.

ANZ Transactive

ANZ Transactive

Việc quản lý tiền mặt của Doanh nghiệp sẽ thật đơn giản và kết nối trên toàn châu Á.

Hoạt động quản lý hiệu quả vốn lưu động là một phần không thể thiếu trong việc quản lý bất kỳ một tổ chức nào. Ngân hàng ANZ Việt Nam cung cấp cho bạn một gói sản phẩm toàn diện về quản lý tiền mặt phù hợp với yêu cầu về luồng tiền mặt của bạn. Gói sản phẩm này bao gồm tất cả các khoản phải thu, phải trả và quản lý khả năng thanh toán thông qua một kênh phân phối chuyên biệt.

Các dịch vụ quản lý tiền mặt mà ngân hàng chúng tôi có thể cung cấp bao gồm:

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.