Giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả trong suốt chu kỳ kinh doanh

Dịch vụ cho vay kỳ hạn của ANZ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp và chủ yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mua tài sản cố định hoặc tái cơ cấu các khoản vay kỳ hạn đang có.

Với một khoản vay kỳ hạn, doanh nghiệp có thể:

Các điều kiện và điều khoản sẽ được cung cấp nếu doanh nghiệp yêu cầu. Phí và lệ phí hợp lý.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 theo số 1800 58 58 38, chúng tôi sẽ liên hệ với doanh nghiệp.