Cho vay vốn lưu động

Cho vay vốn lưu động

Một khoản tín dụng thấu chi hay cho vay hạn mức.

Cho vay kỳ hạn

Cho vay kỳ hạn

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mua các tài sản cố định.

Cho Thuê Tài Chính

Cho Thuê Tài Chính

Cung cấp các giải pháp thỏa thuận cho thuê linh hoạt và đơn giản.

Vượt lên phía trước với tín dụng doanh nghiệp

Tại ANZ Việt Nam, đội ngũ chuyên gia về tín dụng doanh nghiệp của chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp một loạt những giải pháp tài chính khác nhau. Từ các nhu cầu về vốn lưu động dưới dạng thấu chi đến các khoản vay trung và dài hạn cho các khoản mua sắm lớn, hoặc thậm chí các khoản vay thương mại cho các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm tại các chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để giúp doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về thị trường trong nước được tích luỹ qua 15 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ về môi trường kinh doanh của Việt Nam và có thể cung cấp một gói dịch vụ phù hợp đáp ứng các nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.