Khi ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng thẻ là phương thức thanh toán ưu tiên, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là được cung cấp trang thiết bị tin cậy phù hợp tại các điểm thanh toán (POS).

Tại ANZ, chúng tôi cung cấp hoàn chỉnh một loạt các trang thiết bị thanh toán bằng thẻ.

Bất kể quy mô hay phạm vi của doanh nghiệp, ANZ POS đều có thể cung cấp giải pháp thanh toán phù hợp với bạn. Với gói dịch vụ hoàn chỉnh, công nghệ mới nhất, dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt, ANZ POS có thể đáp ứng tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp bạn hiện tại và trong tương lai.

Tham khảo thêm Dịch vụ Thanh toán tại Điểm bán hàng.