Lãi suất tiền vay và tiền gửi áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp tại ANZ được áp dụng phù hợp với các Quy định của Ngân Hàng Nhà Nước tại từng thời điểm.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục và quy trình cho vay cũng như thông tin lãi suất cụ thể cho từng loại hình hay kỳ hạn tiền gửi hoặc vay vốn, mời Quý khách liên hệ trực tiếp với Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng của Ngân hàng ANZ.