Một số giải pháp được đưa ra nhằm giảm bớt rủi ro khi tham gia hợp đồng mua bán với một đối tác khác hoặc giúp bảo đảm và bảo vệ doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau, vì vậy, hãy sử dụng bảng dưới đây, nếu bạn có thể nhận biết rủi ro của doanh nghiệp mình, thì một trong những sản phẩm được liệt kê có thể sẽ là giải pháp của bạn.

Những rủi ro có thể xảy ra

Sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ

Bất kể doanh nghiệp có những nhu cầu dịch vụ khác nhau, bạn luôn có thể được đáp ứng bằng cách gặp gỡ Chuyên viên Thương mại tại chi nhánh ANZ gần nhất. Với kiến thức và hiểu biết của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Tham khảo thêm về quản lý rủi ro thương mại của bạn.