Bắt đầu từ thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2013, quý khách hàng chỉ cần sử dụng một số điện thoại duy nhất để liên lạc với chúng tôi về tài khoản của quý khách tại ngân hàng.

 

Các bước liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Bước 1: Gọi cho chúng tôi theo số 1800 58 58 38

Bước 2: Chọn ngôn ngữ sử dụng (phím 1 cho tiếng Anh, phím 2 cho tiếng Việt)

Bước 3: Chọn dịch vụ cần liên hệ

Quý khách hàng có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp của ngân hàng qua số điện thoại 1800 58 58 38 từ 8:00 sáng đến 5:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và những ngày lễ).