Ingenico i5100 POS terminal

Đặc điểm

Thân thiện với người sử dụng

Các chức năng tùy chọn khác

Tham khảo thêm Thiết bị đầu cuối của ANZ.