Hưởng lãi tối đa trên tài khoản tiết kiệm của bạn.

Tại ANZ, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của các doanh nghiệp là luôn muốn tối đa hóa lợi nhuận trên vốn của mình đồng thời vẫn có thể quản lý được dòng tiền một cách hiệu quả. Đó là lý do mà chúng tôi cung cấp cho bạn tài khỏan tiết kiệm có kỳ hạn.

Bạn muốn hưởng lãi nhiều hơn trên số tiền nhàn rỗi trong thời gian chờ thanh toán cho nhà cung cấp hay chỉ đơn giản là tối đa hóa hóa lợi nhuận trên số tiền bạn có, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn của ANZ là giải pháp phù hợp cho bạn. Với nhiều kỳ hạn khác nhau, bạn có thể chọn cho mình kỳ hạn phù hợp nhất.

Đặc điểm và tiện ích của tài khỏan tiết kiệm có kỳ hạn dành cho Doanh nghiệp:

Tham khảo thêm về Tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn cho doanh nghiệp.