Tại ANZ, chúng tôi thiết kế riêng một loại tài khoản đặc biệt dành cho bạn. Số dư tài khoản càng cao thì số lãi được hưởng càng nhiều. 

Với tài khoản Quản lý tiền mặt, bạn có thể sử dụng số tiền của mình một cách linh họat, đồng thời vẫn được hưởng lãi trên số tiền này.

Đặc điểm và lợi ích của tài khoản Quản lý tiền mặt:

Tham khảo thêm về Tài khoản Quản lý Tiền mặt ANZ.