Mỗi doanh nghiệp có những nhu cầu khác nhau, và cho dù doanh nghiệp bạn cần những gì, từ việc thanh toán đơn giản nhất đến các giao dịch thương mại phức tạp, chúng tôi có rất nhiều giải pháp và kiến thức sản phẩm để đảm bảo vấn đề của bạn được giải quyết theo cách tốt nhất.

Dưới đây là một số giải pháp và sản phẩm của chúng tôi. Và hãy nhớ rằng, nếu doanh nghiêp bạn cần dịch vụ nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn.

Nhập khẩu

Xuất khẩu

Bảo lãnh Vận chuyển

Bảo lãnh

Bất kể doanh nghiệp của bạn có những nhu cầu dịch vụ khác nhau, bạn luôn có thể được đáp ứng bằng cách gặp gỡ Chuyên viên Thương mại tại chi nhánh ANZ gần nhất của bạn. Với kiến thức và hiểu biết của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Hãy gặp gỡ chúng tôi để tìm hiểu giải pháp phù hợp với bạn.