2015 Best FX award

Tháng 10 năm 2015

CẢM ƠN SỰ BÌNH BẦU CỦA
QUÝ KHÁCH HÀNG

Sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong cuộc khảo sát Ngoại hối thường niên của Tạp chí Asiamoney thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi. ANZ rất vinh dự được bình chọn là Ngân hàng hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất trong cả 20 hạng mục chính là sự ghi nhận và lời nhắc nhở sâu sắc với chúng tôi rằng khách hàng chính là chìa khóa cho sự thành công của Ngân hàng.

Chiến lược phát triển thành ngân hàng siêu khu vực của chúng tôi đã được thể hiện rõ nét qua những dấu ấn mà chúng tôi đã thiết lập ở Châu Á, bằng việc đặt trọng tâm trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu trong thị trường tiền tệ Châu Á, đồng thời tận dụng kinh nghiệm lâu năm tại thị trường bản xứ là Úc và New Zealand. Chúng tôi cung cấp các giải pháp ngoại hối bao gồm các đồng tiền trong nhóm G10, và đồng tiền mà chúng tôi có nhiều lợi thế cạnh tranh như đồng AUD và NZD.

Một thế mạnh đặc thù của chúng tôi là khả năng cung cấp các sản phẩm ngoại hối trên thị trường Châu Á mới nổi. Cụ thể, chúng tôi là Nhà Tạo Lập Thị trường trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm ngoại hối kỳ hạn và NDF. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kết nối 24/5 với các trung tâm giao dịch ngọai hối ở Luân Đôn, New York, Hồng Kông, Singapore, Tokyo, Sydney, Melbourne và Wellington.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Khách hàng cho những thành tựu quan trọng hôm nay và trong tương lai của ANZ.

 
Khảo sát Ngoại hối của Tạp chí Asiamoney năm 2015 – Những danh hiệu của ANZ

TỔNG THỂ
#1 Ngân hàng Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tổng thể Tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương do các Doanh nghiệp bình chọn
#1 Ngân hàng Cung cấp Dịch vụ và Sản phẩm Ngoại hối Tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương do các Tổ chức Tài chính bình chọn

Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tốt nhất do các Doanh nghiệp bình chọn
#1 Ngân hàng Nước Ngoài Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tổng thể Tốt nhất Việt Nam
#1 Ngân hàng Nước Ngoài Cung cấp Dịch vụ và Sản phẩm Ngoại hối Tốt nhất Việt Nam
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Quyền chọn Ngoại hối Tốt nhất Việt Nam
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Báo cáo Thị trường và Nghiên cứu Ngoại hối Tốt nhất Việt Nam
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Báo cáo Thị trường và Nghiên cứu Ngoại hối Tốt nhất Hồng Kông
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Quyền chọn Ngoại hối Tốt nhất Indonesia
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Báo cáo Thị trường và Nghiên cứu Ngoại hối Tốt nhất Indonesia
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tổng thể Tốt nhất Nhật Bản
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Dịch vụ và Sản phẩm Ngoại hối Tốt nhất Nhật Bản
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Quyền chọn Ngoại hối Tốt nhất Nhật Bản
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Báo cáo Thị trường và Nghiên cứu Ngoại hối Tốt nhất Nhật Bản
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Báo cáo Thị trường và Nghiên cứu Ngoại hối Tốt nhất Philippines
#1 Ngân hàng Nước Ngoài Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tổng thể Tốt nhất Đài Loan
#1 Ngân hàng Nước ngoài Cung cấp Quyền chọn Ngoại hối Tốt nhất Đài Loan

Ngân hàng Trong nước Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối tốt nhất do các Doanh nghiệp bình chọn
#1 Ngân hàng Trong nước Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tốt nhất Úc
#1 Ngân hàng Trong nước Cung cấp Quyền chọn Ngoại hối Tốt nhất Úc
#1 Ngân hàng Trong nước Cung cấp Báo cáo Thị trường và Nghiên cứu Ngoại hối Tốt nhất Úc

Ngân hàng Trong nước Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tốt nhất do các Tổ chức Tài chính bình chọn
#1 Ngân hàng Trong nước Cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Tốt nhất Úc

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các hạng mục trên hoặc về vấn đề liên quan đến ANZ, hãy liên lạc với chúng tôi.

Trân trọng,

Asia money FX poll2015Asia money FX poll2015Asia money FX poll2015Asia money FX poll2015