Dự án 3E Giáo dục.Bồi dưỡng.Hướng Nghiệp (chương trình hợp tác cùng Tổ chức từ thiện Trẻ em Sài Gòn)

Dự án 3E - Giáo dục.Bồi dưỡng.Hướng Nghiệp là chương trình hợp tác phát triển cộng động lâu dài, tập trung ở lĩnh vực giáo dục phối hợp giữa ngân hàng ANZ Việt Nam, Tổ chức Từ thiện Trẻ em Sài Gòn (SCC) và chính quyền địa phương tỉnh Hậu Giang. Chính thức khởi động vào tháng 11 năm 2013, mục tiêu chính của dự án 3E là mang giáo dục có chất lượng cao đến với hơn 4,000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Mọi đóng góp  tài trợ xin được gửi đến:

hoặc

Tài trợ Dự án trực tuyến tại:Dự án 3E với ANZ

Tìm hiểu thêm về Project 3E:

 

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.