Vay Tiêu Dùng ANZ


*Thông tin bắt buộc

Thông tin liên lạc

*
Giống như trên giấy CMND/Hộ chiếu
*
Giống như trên giấy CMND/Hộ chiếu
*
Vui lòng cung cấp số điện thoại di động để chúng tôi có thể liên lạc với Qúy khách một cách dễ dàng
*
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ ví dụ : enquiries@companyname.com
*
Vay Tiêu Dùng ANZ hiện tại cung cấp cho khách hàng sống/làm việc tại Hà Nội/ Hồ Chí Minh/Bình Dương
*
Thu nhập trước thuế hàng tháng tối thiểu 8 triệu đồng

*Thông tin bắt buộc

Thông tin cá nhân

Thông tin khoản vay
*VND
,000,000
Vui lòng nhập số tiền vay mà Quý khách muốn vay,tối thiểu 25 triệu đồng và tối đa là 500 triệu đồng
*
Vui lòng nhập kỳ hạn vay mà Quý khách muốn vay
*
Vui lòng khai báo mục đích vay của Qúy khách
*
Thông tin cá nhân
Giới tính
*
*
Giống như trên giấy CMND/Hộ chiếu,ANZ cung cấp khoản vay cá nhân cho khách hàng từ 21 tuổi và tại kỳ đáo hạn vay không quá 60 tuổi (đối với nam) hoặc 55 tuổi (đối với nữ)
Quốc tịch thứ nhất: Việt Nam
*
Vay cá nhân ANZ hiện tại dành cho khách hàng là người có quốc tịch Việt Nam
*
Giống như trên giấy CMND
Giống như trên hộ chiếu
*
Thông tin nơi ở
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có số nhà
*
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có phường
*
*
*
*
Địa chỉ tạm trú (địa chỉ sống hiện tại): Nếu khác địa chỉ thường trú
*
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có số nhà
*
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có phường
*
*

*Thông tin bắt buộc

Thông tin nghề nghiệp và tài chính

Thông tin nghề nghiệp
*
*
*
Tên công ty hiện tại Quý khách đang công tác
*
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có số nhà
*
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có phường
*
*
*
Ngành nghề của Quý khách
*
*
Thời gian công tác tại cơ quan hiện tại
*
*
*
Vui lòng nhập N/A nếu không có
Thời gian công tác tại công ty trước đây
*
*
Tổng số năm kinh nghiệm làm việc
*
*
Thông tin tài chính
*
*
*
*
Xóa
*
*
*
Xóa
*
*
*
*
*
*
Xóa
*
*
*
Xóa
*
*
*

*Thông tin bắt buộc

Thông tin người thân và tham chiếu

Thông tin người thân
*
*
*
*
Thông tin tham chiếu (Người tham chiếu phải khác với người được đề cập ở mục 7: "Thông tin người thân")
*
*
*
*

Vui lòng kiểm tra toàn bộ thông tin đã cung cấp và các lựa chọn đã thực hiện ở trên. Sau khi bằng lòng, chấp nhận với các thông tin đã cung cấp, vui lòng xác nhận và bấm nộp để hoàn tất mẫu đơn Vay Tiêu Dùng trực tuyến của bạn.

Thông tin liên lạc
Sửa
Thông tin cá nhân
Sửa
Thông tin nghề nghiệp và tài chính
Sửa
Thông tin người thân và tham chiếu
Sửa
Xác nhận của khách hàng
*