• Mở rộng các giới hạn về tài chính hơn cho Quý khách
  • Hỗ trợ Quý khách tốt hơn trong nhu cầu chi tiêu hàng ngày
  • Tận hưởng thêm nhiều ưu đãi với các hạng thẻ cao hơn.

Lưu ý: Mức phí áp dụng: 100.000 đồng

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại số 1900 1276, nhánh 2

Lưu ý: Giấy tờ chứng minh thu nhập bao gồm:

 

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.