SMS Banking

Kiểm tra thông tin tài khoản của thẻ Tín Dụng mọi lúc mọi nơi qua.

Phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán dễ dàng hơn đối với thẻ Tín Dụng ANZ.

 

Dịch vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động

Sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ để tự động thanh toán hóa đơn hàng tháng của bạn một cách nhanh chóng tiện lợi hơn.