ANZ khuyên khách hàng cài đặt và duy trì cập nhật liên tục các phần mềm bảo vệ với các tính năng tối thiểu bao gồm một Firewall bảo vệ cùng các chức năng chống virus và Spam.

Một số nhà cung cấp có bán những bộ phần mềm bảo mật Internet hoàn chỉnh, ví dụ như:

Lưu ý: Không có một chương trình bảo vệ nào là hoàn toàn bảo đảm cho máy tính không bị xâm nhập hoặc bị nhiễm virus, nhưng nó có thể tăng cường bảo vệ cho hệ thống máy tính của quý khách. ANZ không nhận phí từ bất cứ nhà cung cấp phần mềm ứng dụng nào.