Bảo mật trực tuyến

ANZ có một loạt biện pháp nhằm bảo vệ thông tin tài khoản của quý khách. Những biện pháp này mở rộng từ những dữ liệu mật mã tới tường lửa. Tường lửa kết hợp với những kỹ thuật mã hóa giúp cho việc cung cấp bảo mật tốt nhất cho sự bảo vệ mã pin, mật khẩu, số đăng ký và thông tin tài khoản của quý khách.

Mã hóa thông tin

Mã hóa thông tin là sự chuyển hóa các từ và số về dạng ngôn ngữ mật mã. Mã hóa ngăn cản những người không có thẩm quyền đọc hoặc sử dụng dữ liệu của quý khách. ANZ biến đổi những dữ liệu cá nhân của quý khách bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit SSL (Secure Socket Layer). quý khách có thể xác định xem phiên ngân hàng điện tử có bảo đảm hay được mã hóa khi quý khách nhìn thấy <https://> trên thanh địa chỉ, và/hoặc khi quý khách thấy móc khóa ở góc dưới bên phải cửa sổ. Quý khách có thể bấm đôi vào biểu tượng móc khóa để kiểm tra các ký hiệu điện tử của ANZ.

Lock

Tường lửa

ANZ sử dụng một bức tường lửa để ngăn chặn  những  đường truy cập lạ không được phép ra vào mạng lưới . Tường lửa đóng vai trò như một hàng rào giữa máy tính của quý khách và mạng internet. Nó đảm bảo rằng không chỉ những dữ liệu được phép được ra vào máy tính của quý khách, giống như người canh gác trước những tòa nhà.

Firewall

Tính giờ tự động

Trong hệ thống Ngân hàng điện tử của ANZ, một mặc định là cứ mỗi 15 phút quý khách đăng nhập mà không sử dụng dịch vụ thì coi như là đã quá thời gian sử dụng. Sau 5 phút này thì Hệ thống tự động khóa lại và kết thúc giao dịch của quý khách.

Nếu như quý khách không sử dụng máy tính thêm một thời gian, hãy bảo đảm rằng quý khách đã đăng xuất hoàn toàn khỏi phiên Ngân hàng điện tử để các thông tin ngân hàng của quý khách sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Muốn tìm cách kiểm tra lại số lần ra vào hệ thống của quý khách, chương trình cài đặt phần mềm của chúng tôi sẽ giúp cho quý khách có một cài đặt phù hợp để đếm số lần truy cập của mình.

Các thông tin về việc bảo mật tài khoản giao dịch và quản lý lượng truy cập có trong ANZ Internet Banking Terms and Conditions.