Tôi có thể sử dụng ANZ Internet Banking để thực hiện thanh toán đến các tài khoản tại các ngân hàng khác không?

Có.

Các khoản thanh toán có thể được thực hiện từ các tài khoản hợp lệ tại ANZ tới một tài khoản tại ngân hàng khác trong lãnh thổ Việt Nam, bằng cách sử dụng chức năng Yêu cầu Chuyển tiền Trong nước. Bạn phải bảo đảm rằng bạn nhập chính xác các chi tiết yêu cầu chuyển tiền vì ANZ không có nghĩa vụ và không kiểm tra xem các thông tin do bạn cung cấp có chính xác không.

Nếu ngày hôm nay tôi chuyển tiền giữa các tài khoản liên kết của tôi tại ANZ thông qua ANZ Internet Banking, tôi có thể rút tiền từ máy ATM không?

Có.

Tiền chuyển giữa các tài khoản liên kết tại ANZ của bạn với cùng một loại tiền tệ thông qua ANZ Internet Banking sẽ có thể rút được ngay lập tức tại máy ATM nếu tài khoản đó có thể truy cập qua ATM, và khoản tiền đó được thanh toán.

Tôi có thể chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách sử dụng chức năng Yêu cầu Chuyển tiền Quốc tế. Bạn phải bảo đảm rằng bạn nhập chính xác các chi tiết yêu cầu chuyển tiền vì ANZ không có nghĩa vụ và không kiểm tra xem các thông tin do bạn cung cấp có chính xác không.

ANZ Internet Banking có hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần không?

Có.

Thông thường ANZ Internet Banking sẽ hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.  Tuy nhiên, việc truy cập đôi khi có thể bị gián đoạn do một dịch vụ nào đó tạm thời không hoạt động hay khi hệ thống hoặc thiết bị có sự cố, không thể hoạt động bình thường.

Tôi có phải trả phí sử dụng dịch vụ ANZ Internet Banking không?
Bạn có thể đăng nhập vào ANZ Internet Banking, kiểm tra số dư và xem lịch sử giao dịch miễn phí. Các giao dịch được thực hiện qua ANZ Internet Banking có thể phát sinh phí giao dịch. Mỗi tài khoản tại ANZ có một hạn mức giao dịch miễn phí hàng tháng, nếu vượt quá hạn mức này thì phải trả phí.  Vui lòng tham khảo tài liệu Giới thiệu Sản phẩm để biết thêm chi tiết.
ANZ có giới hạn về số tiền tôi có thể chuyển bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

  • Đối với khách hàng cá nhân, không có giới hạn về số tiền bạn có thể chuyển giữa các tài khoản liên kết tại ANZ của bạn, hoặc các khoản thanh toán hóa đơn của bạn cho nhà cung cấp đã đăng ký với ANZ thông qua ANZ Internet Banking. Với tất cả các giao dịch khác thực hiện thông qua ANZ Internet Banking, ANZ sẽ áp dụng hạn mức giao dịch hàng ngày.
Tôi có thể tải xuống lịch sử giao dịch từ ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể tải xuống lịch sử giao dịch của mình từ ANZ Internet Banking dưới dạng tệp Microsoft Excel (.xls) hoặc các chương trình bảng tính khác dạng Comma Separated (.csv).