ANZ Việt nam kết nối với tất cả các hệ thống thanh toán tại Việt Nam cũng như các ngân hàng trên thế giới. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể gửi tiền tới tất cả ngân hàng trên toàn thế giới thông qua bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, hoặc qua tài khoản internet của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy gọi cho Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 1900 1276.