Một khoản vay hợp vốn là cũng giống như các khoản tín dụng thông thường khác, chỉ khác là giá trị của khoản vay thường lớn, và cần cơ cấu phức tạp trong đó các ngân hàng đầu tư có thể không có được chuyên môn về cơ cấu.

Khoản vay hợp vốn là một khoản vay được cấp cho người vay bởi một nhóm các ngân hàng.
Khoản vay này thường được “thu xếp” bởi ngân hàng có uy tín nhất trong tổ hợp ngân hàng đồng tài trợ.

Khi thực hiện vay hợp vốn tại ANZ, người vay được hưởng những ưu đãi như:

Những giải thưởng ANZ đã nhận được trong lĩnh vực cho vay hợp vốn

Nếu doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, xin hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi. Nếu doanh nghiệp muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp để tới gặp mặt và trao đổi với doanh nghiệp