Giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong suốt chu kỳ kinh doanh.

ANZ Việt Nam có thể cho doanh nghiệp vay thấu chi hay giải ngân theo hạn mức để phù hợp với dòng tiền trong kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với một trong các chuyên viên của chúng tôi, hoặc chúng tôi có thể sắp xếp đến gặp doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Với hoạt động cho vay vốn lưu động, bạn có thể:

Dịch vụ tín dụng thấu chi với các đặc điểm sau:

Cho vay hạn mức (Fully Drawn Advance Facility - FDA) có các đặc điểm sau:

Các điều kiện và điều khoản sẽ được cung cấp nếu bạn yêu cầu. Phí và lệ phí hợp lý.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 theo số 1800 58 58 38, chúng tôi sẽ liên hệ với doanh nghiệp.