ANZ cung cấp các giải pháp thoả thuận cho thuê linh hoạt và đơn giản cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Ngân hàng chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực cho thuê và luôn tập trung vào các yêu cầu của khách hàng.

Cách tiếp cận của chúng tôi tại ANZ là hiểu được yêu cầu của bạn để đưa ra giải pháp đáp ứng các nhu cầu thiết bị mà Doanh nghiệp yêu cầu.

Theo yêu cầu khách hàng, ngân hàng ANZ sẽ đưa ra giải pháp để hỗ trợ khách hàng có được loại trang thiết bị thích hợp để phát triển kinh doanh bằng cách đưa ra một trong những sản phẩm dưới đây:

Các điều khoản và điều kiện sẽ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng, có tính phí và lệ phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 theo số 1800 58 58 38, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn.