Vài nét chính về trang web

Vài nét chính về trang web
Kết nối với bên thứ ba.
Liên kết giữa ANZ và các trang web khác trực thuộc tập đoàn ANZ.
Đường dẫn giữa trang web của ANZ và Trang web bên ngoài.
Thư điện tử.
Phần mềm của bên thứ ba.
Đường truyền tín hiệu.
Tải về.
Thông tin sản phấm và dịch vụ cung ứng của tập đoàn ANZ
Các đảm bảo
Giới hạn về trách nhiệm
Chấm dứt hợp đồng
Thẩm quyền giải quyết
Bản quyền và Tên thương hiệu
Liên kết tới Trang web của ANZ
Chấp thuận và Những thay đổi có thể trong điều khoản sử dụng

 

Vài nét chính về trang web

Trang web với tên miền “www.anz.com” (“trang web của ANZ) được quản lý bởi Tập đoàn Ngân hàng hữu hạn Australia và New Zealand( ABN 11 005 357 522)(‘ANZ”). Trang Web ANZ được đồng sử dụng bởi ngân hàng ANZ và các công ty thành viên liên quan (gọi chung là “Tập đoàn ANZ”).

Các thông tin thông tin, hình ảnh được sử dụng trên trang web ANZ (“Tư liệu trên trang web) sẽ chịu sự quản lý bởi Điều khoản sử dụng và Chính sách về bảo mật và an toàn thông tin.

Ngoài các điều kiện bao gồm như trên, còn có một số điểu khoản cụ thể hình thành nên một phần của Điều khoản sử dụng, trong đó sẽ kiểm soát quyền sử dụng, và quyền đăng nhập vào một số phần cụ thể của trang Web ANZ. Do bạn cũng bị rằng buộc bởi các điều khoản trên, bạn nên kiểm tra quyền đăng nhập của mình bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web ANZ.

Đây là bản thỏa thuận với đầy đủ hiệu lực trước pháp luật giữa người sử dụng và ANZ. Việc sử dụng trang web đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của ANZ.

 

Kết nối với bên thứ ba.

Trang web ANZ có thể đăng tải đường dẫn tới trang web được quản lý bởi bên thứ ba (Trang web của bên thứ 3).  Tập đoàn ANZ không xác nhận, hay chấp thuận các thông tin hình ảnh và dữ liệu đăng tải trên trang web của bên thứ ba, được cung cấp bởi người điều hành trang web đó.( Dữ liệu của bên thứ ba).

Trừ phi các văn bản luật hiện hành có quy định khác, Tập đoàn ANZ không đăng tải hoặc đảm bảo tính chính xác của các thông tin sau:

Khi bạn sử dụng đường dẫn có trên trang web của ANZ, các thông tin từ trang web của bên thứ ba và thông tin của ANZ có thể hiển thị trên khung hình trong trình duyệt của bạn. Các giao diện, dữ liệu và thông tin này đều là thông tin của bên thứ ba và có trong mục đích của các điều khoản sử dụng.

Tất cả các lời mời chào bán hàng hóa và dịch vụ trên trang web của bên thứ ba được cung cấp và chịu trách nhiệm bởi người điều hành trang web đó. Trong trường hợp các quảng cáo bán hàng hóa và dịch vụ được đăng tải tại trang web của ANZ, các thông tin đó được đăng tải bởi ANZ do sự ủy quyền của người điều hành của bên thứ 3. Tập đoàn ANZ sẽ không thực hiện bất kỳ một thay đổi nào khác với danh nghĩa của người khai thác của trang web đó.

ANZ có thể nhận tiền từ người khai thác trang web trong trường hợp nguời mua hàng trên trang web thứ ba có sử dụng đường dẫn từ trang web của ANZ.

 

Liên kết giữa ANZ và các trang web khác trực thuộc tập đoàn ANZ.

Để phục vụ sự thuận tiện của khách hàng, Trang web của tập đoàn ANZ có thể hiển thị đường dẫn tới các trang web khác. Người sử dụng nên lưu ý rằng các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi các trang web khác có thể bị hạn chế bởi nhiều yếu tố; địa điểm , quy định của luật pháp của các nước sở tại, do đó các điều khoản và điều kiện sử dụng giữa các trang web có thể khác nhau. Người sử dụng nên đọc và hiểu về các quy định hiện hành được trước khi sử dụng trang web. Nội dung của các trang web có thể chỉ được nhắm tới từng khách hàng cụ thể, trong vùng địa lý và pháp luật cụ thể.

 

Đường dẫn giữa trang web của ANZ và Trang web bên ngoài.

Các các nhân có muốn được tải đường dẫn của trang web khác tới bất kỳ trang web nào của ANZ phải luôn luôn xin ý kiến của ANZ trước khi tạo ra bất kỳ một đường liên kết nào hoăc dạng  nào. Quyền chấp thuận duy nhất chỉ thuộc về ANZ. Trong hầu hết các trường hợp, việc dẫn các đường link chỉ được chấp thuận khi đường link đó thể hiện rõ ràng tên, và địa chỉ của trang web ANZ. Tất cả các đường dẫn phải được hoạt động và liên kết trực tiếp tới trang chủ của ANZ. Việc tạo các khung hình và đường liên kết sâu tới trang web ANZ là hành vi bị cấm. Việc sử dụng, hiển thị bất kỳ logo nào của ANZ, tên giao dịch, thương hiệu như là một đường dẫn chỉ được chấp thuận trong trường hợp đặc biệt và việc sử dụng có thể phải trả một khoản phí theo sự chỉ đạo của ANZ. (Chú ý” các điều khoản và điều kiện liên quan tới tên thương hiệu và bản quyển ANZ sẽ được đề cập tại phần sau.)

ANZ không chịu trách nhiệm về việc tạo nên các đường dẫn giữa bất kỳ trang web nào của ANZ và trang Web bên ngoài. Các đường dẫn được cung cấp với mục đích duy nhất để phục vụ sự thuận tiện của khách hàng và điều này không xác lập bất cứ sự đảm bảo với bên thứ ba về các sản phấm và dịch vụ được cung cấp. Người sử dụng phải tự chịu rủi ro khi truy cập vào trang web này. Tập đoàn ANZ không chiu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hoặc thua lỗ nào hình thành hoặc phát sinh bởi người sử dụng, hoặc một bên thứ ba do tạo đường liên kết tới hoặc đi từ bất kỳ trang web nào thuộc ANZ, có thể dưới dạng đường dẫn bằng chữ hoặc các loại đường dẫn khác. ANZ có quyền được yêu cầu ngắt các kết nối tới bên thứ ba bất cứ lúc nào.

 

Thư điện tử.

ANZ không đảm bảo rằng tất cả các thư điện tử gửi tới ngân hàng qua đường internet là đảm bảo tính bảo mật. Ngân hàng không chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất gây ra bởi người sử dụng gửi qua thư điện tử hoặc các phương tiện giao tiếp điện tử với bất kỳ lý do nào. ANZ cũng không chịu trách nhiệm với các tổn thất gián tiếp, trực tiếp, hoặc là kết quả gây ra từ việc sử dụng trang web này.

 

Phần mềm của bên thứ ba.

Tất cả các phần mềm có thể tải về trên trang web của ANZ thuộc về bên thứ ba, ngoại trừ các phần mềm được thông báo. Các sản phấm này có thể phải chịu bản quyền giữa người sử dụng và chủ sở hữu hợp pháp của phần mềm đó. Trong giới hạn của luật định, Tập đoàn ANZ không chịu trách nhiệm với bất kỳ một sản phẩm nào của bên thứ ba và ANZ không cung cấp bất cứ một đảm bảo, hay là xác nhận rằng bất cứ một sản phẩm hoặc bên nào có liên hệ với họ. Tuy nhiên, ANZ rất mong muốn nhận được sự đóng góp hoặc tham gia của khách hàng về các sản phẩm đó.

 

Đường truyền tín hiệu.

Do tính chất của internet, đường truyền có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, chậm, hoặc, lỗi. ANZ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho các lỗi như trục trặc, gián đoạn trong đường truyền tín hiệu, có thể ảnh hưởng đến thời gian và sự chính xác của đường truyền dữ liệu, các tin nhắn và giao dịch, gây ra bởi các cơ sở truyền phát mà quyền quản lý không thuộc về ANZ.

Tải về.

Đối với các vấn đề về việc tải các thông tin, hình ảnh, phần mềm và các nội dung khác, ANZ không đưa ra các bảo đảm rằng:

Người sử dụng hoàn toàn phải có trách nhiệm tự bảo vệ thông qua việc sử dụng các chương trình bảo mật phù hợp, sao lưu dữ liệu hoặc sử dụng các thiết bị bảo vệ. Người sử dụng phải thật cẩn trọng và tự phòng bị bằng cách quét các virus hoặc các chương trình có tính chất phá hoại. Chúng tôi không cam kết cũng như đảm bảo về sự chính xác, hiệu suất và tính năng của bất kỳ chương trình phần mềm nào của bên thứ ba được sử dụng trên trang web của ANZ.

 

Thông tin sản phấm và dịch vụ cung ứng của tập đoàn ANZ

Các thông tin, hình ảnh, và nội dung được tăng tải trên có thể bao gồm các thông tin cơ bản về các sản phẩm và dịch vụ của ANZ. Ngoại trừ trường hợp được thông báo khác, các thông tin trên sẽ:

Các thông tin thêm về bất cứ một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào, xin bạn hãy hoàn thành mẫu đơn điện tử về trên trang web của sản phẩm và dịch vụ đó. Các tư liệu trên trang web này không áp dụng với các sản phẩm được lấy từ ANZ DIRECT.

Các hồ sơ về tín dụng sẽ phải chịu sự xem xét của các tiêu chuẩn cung cấp tín dụng cơ bản của Tập đoàn ANZ.

Trừ khi được thông báo khác:

Các đảm bảo

ANZ luôn nỗ lực cao nhất để đảm bảo rằng thông tin không bị gián đoạn, tuy nhiên Tập đoàn ANZ cũng không đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện và đầy đủ của các thông tin trên trang web này. Tất cả các thông tin đều có thể bị thay đổi mà không cần báo trước. ANZ khuyến cáo khách hàng nên tham khảo các lời khuyên độc lập trước khi sử dụng bất kỳ một dữ liệu nào trên trang web này cũng như dữ liệu của bên thứ ba. Tập đoàn ANZ cũng không cam kết rằng các trang web của ANZ cũng như trang Web của nhà cung cấp khác không nhiễm virus, hoặc đường truyền không bị gián đoạn.

Giới hạn về trách nhiệm

Bên cạnh các quy định về trách nhiệm từ phía pháp luật không thể được loại trừ, không một thành viên nào của Tập đoàn ANZ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ một tổn thất, hỏng hóc, khoản nợ, đền bù và kể cả chi phí của người sử dụng (bao gồm những không chỉ giới hạn bởi chi phí pháp luật cũng như chi phí tòa án) phát sinh, hoặc có liên quan tới các dữ liệu có đăng tải trên trang web của ANZ hoặc bên thứ 3.

Trách nhiệm của bất kỳ một thành viên Tập đoàn ANZ nào cho cho việc phá vỡ một điều khoản hoặc sự cho phép quy định bởi pháp luật hay nói cách khác là không thể miền trừ, sẽ bị giới hạn tới mức có thể, trong quyền tự quyết của ANZ, về các vấn đề:

Chấm dứt hợp đồng

Các Điều khoản sử dụng (và các thỏa thuận cấu thành từ việc khách sử dụng các thông tin, hình ảnh, và dữ liệu trên trang web ANZ) và quyền truy cập trang web ANZ của khách có thể bị chấm dứt bất kỳ thời điểm nào bởi ANZ mà không cần thông báo trước. Tất cả các quyền, cũng như giấy phếp chấp thuận của khách hàng và tất cả các điểu khoản miễn trừ, giới hạn về trách nhiệm của tập đoàn ANZ vẫn sẽ được bảo lưu, tuy nhiên nguời sử dụng sẽ không còn được được phép truy cập trang web của ANZ.

 

Thẩm quyền giải quyết

Trừ khi được thông báo khác:

Bản quyền và Tên thương hiệu

Bản quyền của các dữ liệu có trên trang web này được sở hữu và cấp quyền sử dụng bởi Tập đoàn ANZ, hoặc bên thứ ba với đầy đủ thẩm quyền.

Ngoại trừ việc phải xem các thông tin trên trang web này bằng trình duyệt của bạn, cũng như được chấp thuận theo luật bản quyền 1968 (Cth) hoặc các luật pháp hiện hành khác cũng như Điều khoản sử dụng, Không một thông tin, tài liệu nào có trên trang web này được phép tái sử dụng, thay đổi, đăng tải trên trang web khác, có liên kết tới, có khung hình, trình bày công cộng, phân phối hoặc truyền tải tới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ quy trình nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ANZ.

“ANZ”, và các nhãn mác có liên quan, là thương hiệu của Tập đoàn ngân hàng Australia và New Zealand.

 

Liên kết tới Trang web của ANZ

Xin hãy liên hệ với ANZ bất cứ khi nào bạn muốn đặt một đường dẫn tới bất kỳ phần nào trong trang Web của ANZ

 

Chấp thuận và Những thay đổi có thể trong điều khoản sử dụng

Bạn đã công nhận và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng trang Web của ANZ cho thấy sự chấp thuận của bạn với các điều khoản sử dụng và Thông báo về bảo mật và an toàn thông tin.

Các điều khoản trên thuộc điều khoản sử dụng website  hiện hành. Các khoản trên sẽ thay thế các điều khoản trước đây có đăng tải trên trang web của ANZ. ANZ có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng bằng cách công bố các thông tin về sự thay đổi trên trang web của ANZ. Với hành động này, bạn chấp nhận rằng ANZ đã cung cấp đầy đủ các thông báo về sự thay đổi.

ANZ bảo toàn các quyền lợi cho dù không được thể hiện trên điều khoản sử dụng hiện tại.

 

Ngày phát hành 18/12/2008  Phiên bản 5