Từ 01/06, giờ giao dịch tại chi nhánh ANZ sẽ từ Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h00–17h00; Thứ Bảy & CN đóng cửa.