Dễ dàng thanh toán sao kê hàng tháng của thẻ Tín Dụng ANZ

Thanh toán qua
Phí
1. Chi nhánh Ngân hàng An Bình
Miễn phí
 • Cách thanh toán: Giao dịch tiền mặt tại Quầy giao dịch. Thanh toán được thực hiện trong ngày
 • Hướng dẫn: Nộp tiền mặt tại bất kỳ chi nhánh Ngân hàng An Bình nào kèm theo giấy nộp tiền mặt với thông tin chi tiết như sau
Chi nhánh Ngân hàng An Bình
 • Tên tài khoản bên thụ hưởng: Họ tên chủ thẻ
 • Số tài khoản bên thụ hưởng: Số tài khoản thẻ tín dụng (16 chữ số thể hiện trên bảng sao kê. KHÔNG cung cấp số thẻ tín dụng). Không nhập khoảng trắng, dấu chấm hay gạch ngang giữa các chữ số.  

   Ví dụ: “4628123456781234”

 • Thông tin Ngân hàng bên thụ hưởng: ANZ Việt Nam, CN TP. Hồ Chí Minh
 • Nội dung thanh toán: Thanh toán Thẻ Tín Dụng.
2. Ngân hàng khác - Chuyển khoản
Tùy thuộc vào từng Ngân hàng
 • Cách thanh toán: Chuyển khoản qua các Ngân hàng. Thanh toán được thực hiện trong 1 ngày làm việc
 • Hướng dẫn: Chuyển khoản từ bất kỳ Ngân hàng nào với thông tin chi tiết như sau:
Ngân hàng khác
 • Tên tài khoản bên thụ hưởng: Họ tên chủ thẻ
 • Số tài khoản bên thụ hưởng: Số tài khoản Thẻ Tín Dụng (16 chữ số thể hiện trên bảng sao kê. KHÔNG cung cấp số thẻ tín dụng). Không nhập khoảng trắng, dấu chấm hay gạch ngang giữa các chữ số.

   Ví dụ: “4628123456781234”

 • Thông tin Ngân hàng bên thụ hưởng: ANZ Việt Nam, CN TP. Hồ Chí Minh
 • Nội dung thanh toán: Thanh toán Thẻ Tín Dụng.
Thanh toán qua
Phí
1. ANZ ATM
Miễn phí

ANZ ATM
 • Cách thanh toán: Sử dụng Thẻ Ghi Nợ ANZ. Thanh toán trước 22h được thực hiện trong ngày
 • Hướng dẫn: Đưa thẻ Ghi Nợ ANZ vào máy, nhập số PIN & làm theo hướng dẫn:"Thanh toán Hóa Đơn" → "VNN CRD" → Chỉ rõ đang thanh toán hóa đơn của mình hay của người khác → Nhập số thẻ Tín Dụng → Nhập số tiền thanh toán → Xác nhận và hoàn tất giao dịch.

Chi tiết cách thanh toán qua ATM ANZ, hãy nhấp vào đây (PDF 160kB).

2. Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến ANZ
Miễn phí

Ngân hàng Trực Tuyến
 • Cách thanh toán: Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến. Thanh toán trước 10:00 PM được thực hiện trong ngày
 • Hướng dẫn: chọn:
  Chuyển tiền → Thanh toán hóa đơn → Tài khoản chuyển tiền → Tài khoản chuyển tiền VND → Tên nhà cung cấp: ANZ Vietnam Credit Cards → Tham chiếu khách hàng: số thẻ gồm 16 chữ số → Nhập số tiền thanh toán → Thanh toán Bây giờ → Gửi → Xác nhận.
Chi tiết cách thanh toán, hãy nhấp vào đây (PDF 160kB).
3. Tài khoản ANZ
Miễn phí

Tài khoản ANZ
 • Cách thanh toán: Ghi nợ tự động hàng tháng từ tài khoản giao dịch/ tiết kiệm tại ANZ. Thanh toán được thực hiện vào ngày đến hạn
 • Hướng dẫn:
  Hoàn thành và nộp đơn đăng ký tại chi nhánh ANZ trong giờ làm việc 8AM – 5PM từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Nộp tiền mặt với dịch vụ Gửi Tiền Nhanh ANZ
Miễn phí
Cách thanh toán
 • Cách thanh toán:
  • Chủ thẻ Tín Dụng hoặc người được ủy quyền có thể thanh toán thẻ Tín Dụng bằng Dịch vụ Thanh Toán Tiền nhanh tại Chi nhánh ANZ
  • Thanh toán trước 5:00 PM được thực hiện trong ngày làm việc.
 • Hướng dẫn:
  • Điền đầy đủ thông tin vào Phong Bì Gửi Tiền: tên đầy đủ của chủ thẻ, thông tin chi tiết về tài khoản thẻ, số tiền thanh toán và thông tin của người gửi tiền*
  • Giữ lại bản sao bên trong Phong Bì Gửi Tiền như biên nhận thanh toán của ANZ
  • Bỏ tiền mặt muốn thanh toán vào trong Phong Bì Gửi Tiền, niêm phong sau đó bỏ vào Hộp thanh toán thẻ Tín Dụng (Mỗi khách hàng thanh toán tối đa 30.000.000 đồng mỗi ngày).
5. Quầy giao dịch ANZ
Miễn phí

Quầy giao dịch ANZ
 • Cách thanh toán: Thanh toán tại Quầy giao dịch ANZ. Thanh toán trước 04:00 PM được thực hiện trong ngày.
 • Hướng dẫn:
  Giao dịch tại chi nhánh ANZ trong giờ làm việc 8AM – 5PM từ thứ 2 đến thứ 6.

 

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.