Những ngày lễ của Việt Nam

Những ngày lễ của Việt Nam trong năm 2015:

Dịp lễ Ngày
Tết dương lịch Thứ năm, 01 Tháng Một – Thứ Sáu, 02 Tháng Một
Tết âm lịch Thứ Hai, 16 Tháng Hai – Thứ Hai, 23 Tháng Hai
Ngày giỗ tổ Hùng Vương Thứ Ba, 28 tháng Tư - Thứ Tư, 29 tháng Tư
Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam Thứ Năm, 30 Tháng Tư
Ngày quốc tế lao động Thứ Sáu, 01 Tháng Năm
Ngày quốc khánh Thứ Tư, 02 Tháng Chín

Lưu ý: Khi các ngày lễ trên rơi vào ngày nghỉ cuối tuần ngân hàng sẽ nghỉ ngày làm việc tiếp theo.

Thông tin về múi giờ so với các khu vực trên thế giới.

Thành phố Thời gian Thời gian Thời gian
Hanoi 9:00 am 12:00 noon 5:00 pm
Melbourne 12:00 noon 3:00 pm 8:00 pm
Wellington 2:00 pm 5:00 pm 10:00 pm
Tokyo 11:00 am 2:00 pm 7:00 pm
London 2:00 am 5:00 am 10:00 am
New York 9:00 pm* 12:00 midnight 5:00 am
Los Angeles 6:00 pm* 9:00 pm* 2:00 am

Ngày hôm trước
*Theo giờ chuẩn GMT