Những ngày lễ của Việt Nam

Những ngày lễ của Việt Nam trong năm 2016:

Dịp lễ Ngày
Tết dương lịch Thứ Sáu, 01 Tháng Một
Tết âm lịch Thứ Hai, 08 Tháng Hai – Thứ Sáu, 12 Tháng Hai
Ngày giỗ tổ Hùng Vương Thứ Bảy, 16 Tháng Tư – Thứ Hai, 18 Tháng Tư
Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam Thứ Bảy, 30 Tháng Tư
Ngày quốc tế lao động Chủ Nhật, 01 Tháng Năm – Thứ Ba, 03 Tháng Năm
Ngày quốc khánh Thứ Sáu, 02 Tháng Chín

Lưu ý: Khi các ngày lễ trên rơi vào ngày nghỉ cuối tuần ngân hàng sẽ nghỉ ngày làm việc tiếp theo.

Thông tin về múi giờ so với các khu vực trên thế giới.

Thành phố Thời gian Thời gian Thời gian
Hanoi 9:00 am 12:00 noon 5:00 pm
Melbourne 12:00 noon 3:00 pm 8:00 pm
Wellington 2:00 pm 5:00 pm 10:00 pm
Tokyo 11:00 am 2:00 pm 7:00 pm
London 2:00 am 5:00 am 10:00 am
New York 9:00 pm* 12:00 midnight 5:00 am
Los Angeles 6:00 pm* 9:00 pm* 2:00 am

Ngày hôm trước
*Theo giờ chuẩn GMT