Trải nghiệm giải pháp đầu tư vượt trội tài ANZ Việt Nam.

Lợi suất gia tăng hấp dẫn, bảo toàn 100% vốn gốc.

Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc là sự kết hợp giữa tiền gửi tiết kiệm và sản phẩm phái sinh với lợi nhuận phụ thuộc vào độ biến động của công cụ tài chính gắn kết, bao gồm tỷ giá ngoại hối và giá vàng thế giới. Sản  phẩm giúp Quý khách đa dạng hóa danh mục đầu tư với vốn gốc được bảo toàn đến ngày đáo hạn và tiềm năng lợi nhuận gia tăng.

Hãy hết lòng cho những điều ý nghĩa trong cuộc sống và quên đi những lo lắng về tài chính vì Quý khách đã có chúng tôi sát cánh với Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc ANZ.

Đặc tính sản phẩm

Lợi ích chính

Nhà đầu tư phù hợp

Quý khách đăng kí sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc bằng cách:

call icon1800 1559

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.