Lướt mạng và tận hưởng tối đa lợi nhuận

Bạn muốn sử dụng Internet Banking và quản lý tài khoản trực tuyến để được hưởng lãi cao hơn? Nếu câu trả lời là Có, Tài khoản Đắc Lợi Trực Tuyến của ANZ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giành cho bạn.

Lãi suất tối đa

Chỉ cần bắt đầu với năm trăm nghìn đồng (500.000đ, hoăc 1000USD đối với tài khoản USD), Tài khoản Đắc Lợi Trực Tuyến mang lại lãi suất tối đa cho bạn khi lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) thay cho việc đến giao dịch tại chi nhánh ngân hàng. Mức lãi suất được ấn định ở mức cao nhất cho tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, và không ràng buộc số dư tối thiểu.

Đặc tính và Tiện ích

* Không phục vụ giao dịch tại quầy
** Tức là miễn phí duy trì tài khoản và phí giao dịch ANZ.

Để biết thêm, hãy gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 hoặc bắt đầu với Đăng ký trực tuyến.

Bạn cũng có thể tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình trong mục Những câu hỏi thường gặp.

Hỏi Tài khoản có yêu cầu số dư tối thiểu phải duy trì không?
Trả lời Không. Chỉ có quy định về số dư tối thiểu khi mở tài khoản là 500.000 Đồng cho tài khoản tiền Đồng Việt Nam, và 1.000 Đô la Mỹ cho tài khoản tiền Đô la Mỹ.

Hỏi Có thể mở tài khoản bằng loại tiền tệ nào?
Trả lời Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ.

Hỏi Có phí tài khoản không?
Trả lời Không có bất kỳ loại phí nào đối với Tài khoản Đắc Lợi Trực Tuyến.

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.