Yên tâm hơn với Dịch vụ thông báo giao dịch qua tin nhắn!

Yên tâm

Đảm bảo an toàn cho mọi chi tiêu bằng thẻ tín dụng ANZ.

  • Nhận thông báo qua tin nhắn trong vòng 5 phút mỗi khi thực hiện giao dịch thanh toán hay rút tiền mặt
  • Không còn bận tâm về những giao dịch bất thường và những hoạt động xâm phạm tài khoản Thẻ Tín Dụng
  • Để ngưng sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi Trung tâm Thẻ ANZ 24/7 qua số 1900 1276 nhánh 2

Lưu ý: Phí dịch vụ 8.000  đồng được trừ vào tài khoản Thẻ Tín Dụng mỗi tháng

  • Kích hoạt Thẻ Tín Dụng
  • Không cần đăng ký dịch vụ SMS Banking
  • Kiểm tra số dư tài khoản và thông tin giao dịch mọi lúc mọi nơi

Call icon Cách soạn tin:

Dịch vụ SMS Banking
Nhắn tin với cú pháp Để biết
Soạn KHT <hạn mức Tín Dụng> gửi đến 8069 để kích hoạt Thẻ Tín Dụng
Ví dụ: Soạn tin KHT 10000000 gửi 8069
Soạn DUNO gửi đến 8069 để biết Số dư Thẻ Tín Dụng hàng ngày
Soạn DENHAN gửi đến 8069 để biết dư nợ, khoản thanh toán tối thiểu và hạn thanh toán Thẻ Tín Dụng
Soạn UDTD gửi 8069 để cập nhật các chương trình khuyến mại Thẻ Tín Dụng

Lưu ý: Phí gửi tin nhắn: 500 đồng/ tin